Thursday, March 4, 2021
Home Blog Page 11

ታሪክና ፖለቲካ እንደየዘርፉ ይንዘርፈፍ!

0

(በሊዲያ ዘ-ጊዮን አማራ)

በአማራ ትግል ውስጥ አንድ ግልፅ መሆን መቻል ያለበት ነገር አለ:: ያው እንደሚታወቀው ሁሉ ብዙዎች ለብሄር ፖለቲካ አዲስ ናቸው:: የአማራ  ብሄርተኝነት ፖለቲካ ስንጀምር በብዙ ጥንናትና ከግራ ቀኝ አከራካሪ ነገሮች ላይ ተወያይተንና አሳማኝ የሆነ እውነታን ተደግፈን ነው:: ነገር ግን አንዳንዶች በጉዞአችን መሀል ከአንድነት ፖለቲካ ወደ አማራ ብሄርተኝነት ሽግግር ሲያደርጉ ብዙ የትግሉን ሂደት ሳያጤኑና ፖለቲካና ከታሪክ መሀል ያለውን ትልቅ ገደል ሳይረዱት ነው:: ታሪክ መፅሀፍትን አገላብጦ ፖለቲካው እግር በእግር በዚያ ይሂድ ማለት አይቻልም:: ሆኖም ብዙዎች በዚህ መረብ ይያዛሉ:: ለምን ስንል ታሪክ የተሰራ ለማመሳከሪያነት የሚረዳ እንጂ ዛሬን እና የነገን እጣ ፈንታ ላይ ፈላጭ ቆራጭ አይደለም:: ፖለቲካና ታሪክ ሁለት ትልቅ የተለያዩ አካል ሆነው ግን ደግሞም የታሳሰሩ ፊልዶች ናቸው:: ትስስራቸው ግን ሲለው ይላላል፣ ይጠብቃል፣ ይበጠሳልም!  ነገር ግን ፖለቲካው ከታሪክ ተሳስሮም፣ ላልቶ፣ ጠብቆም ሆነ ተበጥሶም መጓዝ ይችላል:: ፖለቲካ ዝም ብሎ ታሪክ አንቦ እንደሚተነትን ሰው የሚነባነብ አይደለም:: ታሪክ ታነባለህ ከዛ እንደ እግዝህትነ ማሪያም ትደግመዋለህ::  አለቀ! እውነት ነው ታሪክ ሆኖም ታሪክ ሆኗል:: እውነተኛ ቢሆንም እውነተኛ ተረት ሆኗል:: ብዙ intellectን ማሰራትን አይጠይቅም ታሪክን ቁጭ ብሎ ለማውራት:: የሚጠይቀው የመሸምደድ ችሎታህንና መፅሀፍትን ስራዬ ብሎ ማገላበጥን ነው:: በሌላ አነጋገር አንድ ደብተራ ጥርቅም አድርጎ የሚያውቀውን ነገር መልሶ መላልሶ መናገር ውጭ ሌላ ምንም የለውም::

ይህንን ስል የታሪክን አስፈላጊነትና ዋቢነት እያጣጣልኩኝ አይደለም ነገር ግን ታሪክን እንደ ፖለቲካ የሚይዙ ሀይሎች ከመስመር መውጣትን ለማመላከትና relevance ለመስጠትምና ለማቃናትም ጭምር ነው:: ፖለትካ የእለት ተለት የአንድን ህዝብ ጥቅም  በህልውናው፣ በኢኮኖሚ፣ በትምህርት ወዘተ በተለያየ መልክ የሚሞግት፣ አቅጣጫ የሚቀይስ ብሎም የተሸረቡበትን አደናቃፊ የተቀናቃኝ ብሄር ይሁን ሌላ ህዝብ ሸር የሚገልጥ ለዛም ሸር ሌላ ሸር የሚሸርብ ነው:: የፖለቲካው ሳይንስና የታሪክ ሳይንስ ለየቅል ነው:: እንጂማ ታሪክን ዋቢ በማድረግ ብቻ ቢሆን ኖሮ መለስ ዜናዊና ግብረ አበሮቹ ሀያ ትግሬን ማሳመን ባልቻሉም ነበር:: ነገር ግን ፖለቲካው ለህዝብ እራሱን ሲያቀርብ የዛን ህዝብ ወቅታዊ ተግዳሮቶችንየሚፈታበትን መንገድ ዘይዶ ያዋጣናል ብሎ ማሳመን ነው:: ታሪክንም በፈለገው ትርጓሜ እየሰጡ ማስኬድ ነው::

ፖለቲካ የወደፊት ያልተሰራ ታሪክ ላይ ያነጣጥራል ታሪክ ሊሰራ:: ስለሆነም አንድን ሀይል ወደ ኃላ በታሪክ መውስድና ማስደመም ሳይሆን አንድን ህዝብ ታሪክ ሊያሰራ ያሰልፋል:: ስለሆነም ታሪክን ማጣቀሻነት በላይ እንደ ፖለቲካ ማታገያ መያዝ አይቻልም:: ያለፈ ታሪክ ነውና:: ታሪክ እርግጥ ለአንድ ማህበረሰብ ትልቅ እሴቱ ነው! ግና በዛ እሴት ዛሬን ማንበርከክ አይቻልም:: ዛሬ የዛሬን ታሪክ ሰሪዎች ሰልፈኛን ይሻልና:: እናም ወደፊት መራመድ እንችል ዘንድ በዚህ ሁለት ትልቅ ዘርፎች ላይ ያለውን ልዩነት አጢነን በፖለቲካ እንጎለብት ዘንድ ፖለቲካን እንደ ፖለቲካ እንመርምር ሲያሻ ታሪክ እናጣቅስ:: ነገ የዛሬ ፖለቲከኞች ሰልፈኞች ነችና!

እናም በአማራ ብሄርተኝነት ጎታች የሚሆኑት ብዙውን ግዜ ባለማወቅ እነኝህን ሁከት ዘርፎች እንደየቅላቸው አለመያዝ ነው:: ከብዙ በጢቂት ጠንቅ የሆነብን ፖለቲካውን ከተለያዩ ዘርፎች በማያያዝ በዛ ለመዘውር መሞከር ነው:: ለምሳሌ :-

1) ብሄርተኝነትን ከሀይማኖት ማያያዝ ለምሳሌ አማራን የአንድ ሀይማኖት ክፋይ ብቻ በማድረግ መዘላበድ::

2) ብሄርተኝነትን ከንግስና ስርወ መንግስት አንፃር መዘወር:: የአማራን ብሄርተኝነት ወደፊት እጣ ፈንታውን ንጉስ ለማንገስ ማስመሰል ትልቅ እንቅፋትና በታኝ ነው::… እኔ እራሴ መልሼ ልዋጋው የምችለው ሀሳብ ማለት ነው:: የህልውና ትግልን አንድ ቤተሰብን ስልጣን ላይ የማውጣት ትግል አይደለም:: ይህንን ስል ነገስታቶቻችንን እኮራባቸዋለሁ መላው ግን የነሱን የልጅ ልጆች ማንገስ ነው ብዬ አላምንም:: I mean it’s 2020 already… አማራነትና አማራነት ብቻ!

3) ከዲሞክራሲ አስተዳደር ጋር ማያያዝ ነው:: የአማራ ብሄርተኝነት የዲሞክራሲ ትግል ሳይሆን የህልውና ነው::

4) አማራውን ብሄርተኝነት ከዳር ሆኖ መዘወር መፈለግ ትልቁ ጠንቅ ነው:: ወይ ወደ መሀል መግባት ወይን መውጣት ነው:: መሀሉን ይዞ ወደ በራ መብራት (spotlight) እየተጠጉ እራስን ማሳያ ማድረግ እጅግ የከፋው ጠንቅ ነው::

5) ብሄርተኝነቱን አልደግፍም እያሉ በአማራ ብሄርተኝነት ላይ እንደ ገለልተኛ አካል መስሎ የሚዘላብዱት ደግሞ እጅግ የከፉት ናቸው:: እነኝህ ኢትዮጵያ ሀሳዊ አንድነትን በታሪክ ቆማሪነትየተረሳው ጀግና ያስታወስነው ጀግና እያሉ እንደ መዝገብ ቤት ጠባቂ ታሪክን ለግል መታወቂያን የተደበቁበት ሰዎች ሞቅ ሲል አማራ ብሄርንነት ጠጋ እያሉ “እንደምታውቁት እኔ የዘውግ ፖለቲካ አክደግፍል ግን” ግን እያሉ የሚገናገኑ ለኢትዮጵያ መሀል ፖለቲካም ይሁን ለአማራው ፖለቲክ ጠብ የሚል ነገር መስራት የማይችሉ በላይክ የሚሟሟቅ አቋማቸው መልመጥመጥ ለሆዳቸው እንዲያድሩ ያስገደዳቸው ናቸው::

እናም ፖለቲካውን shrewd ሆኖ ስልታዊነትን ተላብሶ፣ ከግራ ቀኝ ተመልክቶ፣ መላ የሚል የሀሳብ ሰዎች ብቻ ሊመሩና ሊያብቡበት ይገባል:: ምክኒያቱም እንደዚህ ያሉቱ ብቻ ናቸው መንገድ ቀይሰው ማህበረሰባቸውን ለድል ማብቃት የሚችሉ::

ያማራው ትግል ያሸንፋል!ነው

በአረጀ ልብስ አዲስ እራፊ የሚያኖር የለም፤ መጣፊያው ልብሱን ይቦጭቀዋልና፥ መቀደዱም የባሰ ይሆናል

0

“በአረጀ ልብስ አዲስ እራፊ የሚያኖር የለም፤ መጣፊያው ልብሱን ይቦጭቀዋልና፥ መቀደዱም የባሰ ይሆናል። በአረጀ አቁማዳ አዲስ የወይን ጠጅ የሚያኖር የለም፤ ቢደረግ ግን፥ አቁማዳው ይፈነዳል፥ የወይን ጠጁም ይፈሳል አቁማዳውም ይጠፋል፤ ነገር ግን አዲሱን የወይን ጠጅ በአዲስ አቁማዳ ያኖረዋል፥ ሁለቱም ይጠባበቃሉ።” ማቴዎስ 9:16

በአሮጌ ጨርቅ ላይ ማንም አዲስ እራፊን አያኖርም! ለምን ከፊተኛው ይልቅ የኃላው መቦጨቅ ይብሳልና ነው:: ባረጀም አቁማዳ አዲስ የወይን ጠጅ ይግባ ቢሉ ለመፈንዳት ነው:: አይጠባበቁም! የበበሰበሰው የወያኔ ፀረ-አማራ መንግስት ለሚደርሰው የአማራ እንግልት ገንዘብ በማዋጣት አንቀርፈውም:: አንድ ህዝብ ለልማት አዋጥቶ አገር አትገነባም::እንዲህ ያለ ጉድ ተሰምቶም ታይቶም አይታወቅም! የልጆች ጨዋታ እየሆነ ነው ጉዳያችን! አንድ ህዝብ በስደት ላይ ሆኖ በስደት ሰርቶ ካገኘው ላይ መንግስት ሆን ብሎ የሚያፈናቅለውን አገር ቤት ያለን ህዝብ መልሶ አቋቁሞ አይዘልቅም:: መፈናቀሉ ቀጣይ ነው:: መንግስት ወንበር ላይ የተቀመጠው አማራን ለማፈናቀልና ለማጥፋት ስልት አውጥቶ የመጣው የትግሬው ቡድን ወደ መንግስትነት የመጣበት አላማ ዋናው አማራን ማጥፋት ማዳከም ነውና! አንድ ህዝብ የማህበራዊ መገልገያ ተቋማታን እንዲሰሩ ግብር የሚከፍለው መንግስት ሳይሰራለት ሌላ ለህልውናው የሚታገልን የዝሁኑ የህዝብ ክፍል መሰረታዊ ልማትን አቋቁም ብሎ ማለት ድብቅ አጀንዳ እንዳለ ይነግረናል:: አእምሮ ያለው በአመክንዮ የሚያስብ ማንም ይህንን አያጣውም!

አማራው ለህልውናው በተሰባሰበ ማግስት የፈረሰ ትምህርት ቤት ስራ ብሎ ማለት ወደ ነፃነት መንገድ ከሚወስደው መንገድ ለማስወጣት የተሸረበ ደባ ነው:: መሰረታዊ ነገሮች እንዳይሰሩ ያደረገውን ፀረ-አማራ መንግስት ማውረድና የራሳችንን መንግስ ማቆም ነው እንጂ መላው በዚህ ወያኔ እያፈርሰ በዚህ ዳያስፕራው በገንዘብ ይደግፍ ማለት ደንበኛ የጠላት ተንኮል አለበት:: በማወቅም ይሁን በእልኸኝነት ይህንን ተግባር የሚፈፅሙ አካላት በጥሞና ነገሮችን ቢመረምሩ መልካም ነው::

“ከአባቱ የማይበልጥ ትውልድ እንዳልተወለደ ይቆጠራል”…. አፈወርቅ ገ/የስ
“ከክብሩ ተነጥሎ የተወለደ ልጅ እንዳልተወለደ ይቆጠራል”…… እኛ፡፡

ዛሬ ከመተከል ለተባረሩ ገንዘብ ስጡ ይባላል:: ነገ ደግሞ ከሌላ አገሪቱ ክፍል ሆን ብሎ ወያኔም ያፈናቅላል የኛ ትግል በዚህ “ጎ ፈንድ ሚ ” ገንዘብ ለቀማ ላይ ተንጠልጥሎ እንዲቀር ሲል:: ወደ ዋናው ነገር እንዳንገባ ማዘናጊያ ነው ይሄ! በዚህ ጉዳይ የተጠመዳችሁ ወገኖች ሌላው ልታጤኑት የሚገባው ሴራ (አላስተዋላችሁ እደሆን) ወያኔ አገር ቤት ያለውን አማራ ከርስት እያባረረ ርስት አልባ ሲያደርግ ባንድ ጠጠር ሁለት ወፍ ስትመታ በውጭ ያለነውን ደግሞ በኢኮኖሚ ማዳከም ስልት ይዛ ተፈናቃዮችን እንርዳ የሚል በሰርጎ ገብ ብአዴኖቿ ታስተገብራለች ማለት ነው:: ሁላችን የምናውቀው ነው ስንት ገንዘብ ተሰብስቦ አየር ላይ ባክኖ እንደሚቀር:: እኛ በውጭ ያለን ደግሞ ህዝባችንን ከመውደድ እና ከመሳሳት ብሎም ከህሊና ወቀሳ በ$50 $100 መዋጮ ለመገላገል የምንወረውረው ፍራንክ መፍትሄ እንደማያመጣና ይልቁንም ከዋናው ትግል አደናቃፊና ጎታች ነው:: አዳካሚም ነው:: እንደ አንድ ህዝብ ክፍል ፈር የያዘ ትግል መስመር ማበጀት ሲገባ በተደጋጋሚ የተለያየ የቆዩና በወያኔ ስርአት ውስጥ እስካለን የማይለወጡ ነገሮችን እንደ አዲስ አጀንዳ እያመጡ ፖለቲካችን ፈር እንዳይለብስና እንዳይጎለብት የተለያየ አጀንዳ በማምጣት መሰናክል መሆን እናቁም::

ሌላው አማራው በደረሰበት ከፍተኛ ዘርፈ ብዙ ጉዳት በፎቶ እያስደገፉ መለመኛ ማድረግ እጅግ አስነዋሪ ተግባር ነው:: የስነልቦና ክስረት ነው:: እኔ ብሆን እዛ ቦታ መንገድ ላይ የተደፋሁት ማንም በምስሌ የለመነበት ብሎም የፌሱክ እንዲዞር የምፈልግ ይመስላችኃልን? ማንህስ ብትሆን ያንተ ጉስቁልና ቢለመንበት ደስ ይልሀልን?? ብዙዎች ወገኖቻችን እንዲህ በፎቶዋቸው እንደምንቀልድበት ቢያቁ ሞታቸውን ይመርጣሉ ጥርጥር የለኝም! ምክኒያቱም እኔ ስለነሱ ሞት ሞት ብሎኛልና:: የህዝባችንን ገመና አውጥተን ላይክ ስንለቅምበት መዋል ምኑ ይሆን የሚሰጠን እርካታ? ለምን የራሳችንን በውጭ ያለን ስደተኞች ፎቶ የአማራን ውድቀት አናሳይበትም? እኛም እኮ በአለም የተበተነው ደልቶን ሳይሆን የዚሁ የፀረ አማራው እንቅስቃሴ ውጤት ነን …..እና ለምን የራሳችንን ፎቶ የአማራ በወያኔ የደረሰበት ውድቀት ለስደት የዳረጋቸው እያልን ፎቶዋችንን አንለቅም? እኛ የተሻልን ነን ማለት ነው ከአገር ቤቱ አማራ? የሰው አገር መጥተን አስጠጉን ብለን በአገራቸው በረዳ ለምነን ወረቀት ስላገኘን አገሩን አለቅም ብሎ አገሩ ላይ የሚንገላታን አማራ የምንነግድበት በምን ሂሳብ ነው? ከዚህ በኃላ የሁላችሁንም ፎቶ እየለቀምኩኝ እኔም በገፄ የአማራ ወጣት አልዋጋ ብሎ በወያኔ ካገር ተባሮ የደረሰበት ውድቀት እያልኩ ልለጥፍ እገደዳለሁ የአገር ቤቱ አማራ ያለ ውዴታው በፎቶ የሚቸረቸርበት ከሆነ::

ተውት እንጂ ይህንን ህዝብ! ተውት በፎቶው ከንፈር አታስመጥጡበት ከንፈር መጠጣን አለመነንምና! ተውት ይህንን ህዝብ በጠላቱም ፅቅ አታስብሉበት! ገመናውን እያወጣችሁ ጀግና አትባሉበት:: ባይሆን ትንሽ dignity የሚባል ነገር አለና ወድቆም ቢሆን አለም ፎቶውን እያየ ሳይስቅበትና የችግር ማሳያ ሳይሆን በክብሩ በችግርም ቢሆን ይሙት! ተውት! ማንህም የራስህን ቤተሰብ እንዲህ ሆኖ ቢታይ አትወድም እና ስለምን በራስህ ቢደረግ የማትወደውን በሌላ ታደርጋለህ??

በውጭ ያለህ አማራ በመጠን ኑር:: ገንዘብህን ያዝ የሚመጣው በአገራችን አይታወቅምና:: ኢትዮጵያ bankruptcy ውስጥ ነች:: ዛሬ እነ አብይ አህመድ ጅቡቲ ላይ የሚደራደሩበት ገንዘብ ስለሌላቸው መብራት ሀይልንና ኢትዮቴሌኮምን አስጨምድደው ወደብ እየለመኑ ነው:: አላሙዲንም ዘርፎ የጨረሰውን የወርቅ ማእድን የሰው ጤና የሚያቃውስ ሜርኪሪ ምን ሊሰራ ተጠቀመ? ወርቅ ማንጠር ምን ሜርኪዮሪ አስፈለገው? እህች hoax ነገር ወያኔ ሲያምታታ ነው:: ጀዋርን ሲያገዋልሉ ጉዳዮ ግን ሌላ ነው…..በጭምደዳው ድርድር ከጅቡቲው ፕሬዚደንት ጀርባ የጅቡቲ ባለቤት ፈረንሳይ እንደቆመም አንዘንጋ:: እና የሀገራችን ችግር እየተወሳሰበ እነቻይና ህንድ በሚቀራመቷት ሰአት በውጭ ያለንን አማሮች የመጨረሻ resort ነንና ሊመጣ ላለው እንዘጋጅ:: በረባ ባረባ ገንዘባችንን አንበትን:: ብዙ ቀንበር አለብንና ገና::

መንግስት ለመጣል ዘይድ እንጂ በገንዘብ ማሰባሰብ ትግል የለም! በዚህ አትጠመድ! ወያኔ እስካለ ችግር አይቆምም:: እኛ ዳያፕራ ስደተኞች ደግሞ አገር ማቋቋም አንችልም:: ግብር እየተከፈለ አገሩ ላይ ገንዘብ ንዋዩን እያፈሰሰ የሚሰራው ህዝብ መንግስት ሆን ብሎ ካፈናቀለውና ልማቱን ካስተጓጎለ መፍትሄው መንግስትን ጎትቶ ማውረድ ነው!

አማራ ግብር መክፈል አቁም አሁኑኑ!ድ

ሊዲያ ዘ-ጊዮን አማራ

እይታ እይታ እይታ… (ሊዲያ ዘ-ጊዮን አማራ)

0

እይታ እይታ እይታ (perspective perspective perspective)

አዎ እኛ ካላቦካነው አንበላም! The fool can know. The point is to understand” አለ አልበርት አይንሽታይን!

ሰሞኑን በአማራ ብሄርተኝነት ዳያቆንነት ላይ እንኳን ያልደረሱ እምቦቆቅላዎች… የኔ እምቦቀቅላዎች “ ‘እኔ ካላቦካሁት አይሆንም’ አይነት ነገር ይቅር” እያሉ ይህችንን ቃል ሲደጋግሙ አይቼ ዝም እንዳልል ስተው ሲሄዱ እንዴት አስችሎኝ ፣ ፈጥኜም እንዳልገፅፃቸው ያልቀጡት ልጅ ሲቆጡት ያለቅሳል ነውና ልቅሶ ፈርቼ ነበር:: አሁን ግን ትንሽ ማረሚያ ልስጥ ለዚህች ግልብ ንግግር ግልብ ሆና መግለብለቧን ታቆም ዘንዳ! መታረም በቃል ለሚገባው ነው! በእብሪት ለሚነፋ ግን ልምጭም ሲያንስ ነው:: በብሄረትኝነት ውስጥ ገብቶ አልታረም ማለት ግን ቅጣቱ በጋለ ብረት ይሆናል!

አዲስ ብሄርተኛ ችኩል ነው! እናም ችኮላውን እረዳለሁ አልታረምም ባይነትን ግን ከአፍራሽነት አይተናነስምና በቶሎ አራሙጃውን እንነቅላለን!

አዲስ ብሄርተኞች ሆይ:- በመጀመሪያ ችግር ውስጥ ያስገባን እኮ ማንም አብኩቶ የጋገረውን መብላት ላይ በመጠመዳችን ነበር:: ኢትዮጵያ አንድ እስከሆነች የሚል የሞተ ፈሊጥ ይዘን ማንም ያቦካውን እንኩሮ መብላትም አይዶል የገደለን? አያችሁ እኛ ብሄርተኝነቱን ስናቀጣጥለው መጀመሪያ ትግሬም ይሁን ኦሮሞ፣ ኦሮሞም ይሁን አንድነት የጠፈጠፈውን ቂጣ አንበላም ብለን ጦም አድረን ነው ጉዞው የተጀመረው:: ማንም ያቦካውንና የጋገረው ተገኘ ብለን የምንበላ አግበስብሴ አይደለንም ብለን ከማነታችን አንፃር የጋገርነውን ብቻ ልንበላ ወስነን ነው የተነሳነው:: ነፃነትን የምንቸረው ሳይሆን የምንናጠቀው መሆኑን አስምረንበት ነው ብሄርተኝነቱን የመተርነው:: ማንም ሳይሰጠን ነፃነታችን በኛው እጅ ልትመጣና እኛን ከእኛ ውጭ ማንም እንዳያስተዳድረን መክረን ነው:: ስለሆነ የተጋገረውን እንጀራ ጤፉ የት ተገዛ? በማን ተቦካው? በማንስ ተጋገረ? ብለን ጠይቀን አንበላም ከሚል ያደምነው:: አንበላም ብለን ደግሞ አልተቀመጥንም እንደ አንድነት ጎራ አኩራፊ ፖለቲከኞች ነገር ግን አንበላም ካል በኃላ እራሳችን ጤፉን ገዛን ዳሩ እኛም አይደለን የጤፍ ጌታ?! አቦካን አቦካን አቦካንና ጋገርነው:: አማራ ብሄርተኝነትም ተወለደ- ሀሌሉያ!

እና ይህንን የጋገርነውን አይኑ ልቅም ያለ እንጀራ እያበላን ብዙዎችን እራሳችን ያቦካነውንና የጋገርነውን ብቻ መብላት ብለን አገጋገሩን፣ አሰነዳዱን፣ እርሾውን እንዴት እና እንዴት ሆኖ ቆንጆ አማራዊ አይን ያለው እንጀራ አገጋገርን አስተምረንና ጋግረን እራስን በራስ ማስተዳደር፣ አባት አገር ምስረታን አስተማርን:: እና ዛሬ አንዳንዶች እርሾ ከብአዴንና አንዴንዴም ከአንድነት እራስ ጠል አማሮች ሲላቸውም ከሰፈር በተገኘ ቡድናዊ እርሾ ለማስገባት ሲጣጣሩ ተው recipe አታበላሹ ብለን ኦሪጅናል የrecipe ባለቤቶች ልንመክር ልናቃና ስንል እነዚ ጥቂት እርሾ ይዘው እንጀራውን ሙላ ሊያበላሹ ፍንጥር ፍንጥር የሚሉ ቀላዋጮች ሆነው “እኔ ያላቦካሁትማለት ምንድን ነው” እያሉ ካልጋገርኩ የሚሉ ባላቦኩት ሊጥ ባደባባይ ቀለው ይታያሉ:: አላዋቂነታቸውንም እንዲሁ በገዛ እጃቸው ወደው ያሳያሉ::

ተማሪ ካስተማሪው አይበልጥም እንዲል ቃሉ ተማሪው ወደፊት ይማር:: እንደ አዲስ ክርስቲያን በትእቢት መነፋት እንዳይሆን አገልጋይ አይሁን እንደሚልም አዲስ ብሄርተኝነትም እንዲሁ ልምራ ላስተምር ላስተምር አይበል ስል ህገ ድንጋጌውን ለማሳወቅ እሻለሁ::

መሪዎች የሚወጡት ለመመራት የተዘጋጀ ህዝብ ሲኖር ነው:: ትግል አቀጣጥለን አስነሳን:: አስተማርንም ሌት ተቀን ሳንል:: አስበንና አውርደን አውጥተን የሚበጀውንም እነሆ አልን:: አሁን ይህንን ጥሪ ሰምቶ መምጣት የተመሰገነ ሆኖ ሳለ በሁለት ቀን ብሄርተኝነት በሀምሌ አምስት ጥምቀት “እኔ ልምራ ልምራ” ፣ “እኔን ስሙኝ ስሙኝ” ማለት አሸገረን!! ለተንሻፈፈው ጉዳይ ምሪት ስንሰጥ “እኔ ያላቦካሁት” ትላላችሁ እያሉ ኢሳይንሳዊና የፖለቲካ ሪዮት የሚጣረስ አባባል እንዲያስቅባቸው ሆነባቸው:: አሰላለፍን በተነደፉ ሪዮቶች መቃኘት ግድ ይላል::

የብሄርተኝነቱን ትግል ያስጀመርነው አለን:: ትግሉ መሪዎች አለው:: ትግሉ ሪዮት ጨብጧል:: ትግሉ መነሻና ግቡን ጠንቅቆ ያውቃል::

የአዲስ ብሄርተኝነትን ፍንዳታውን ብንረዳውም ብሎም እኛም ያለፍንበት ቢሆንም ቅሉ ፍንዳታው ነገር ሁሉ እንዲያፈነዳ አይሁን:: እና በትግላችን የብሄርተኝነት አፍላነት ፍንዳታ የቄሱን መፅሀፍ እንዳያሳጥበን እንጠንቀቅ::

እናም እኛ ካላቦካነው አይሆንም!

እንደማመጥ!

አንድ ጓድ ገፅ ስር አንዱ ፀረ-አማራ በረቀቀ ስልት ሲዋጋ አየሁና ይህንን ሀሳብ በስፋት ላወጋበት ወደድኩኝ:: (ሊዲያ ዘ-ጊዮን አማራ)

1

አንድ ጓድ ገፅ ስር አንዱ ፀረ-አማራ በረቀቀ ስልት ሲዋጋ አየሁና ይህንን ሀሳብ በስፋት ላወጋበት ወደድኩኝ:: እንዲህ ይላል እራሱን ሲገልጥ ” I’m not a politician, but I consider myself as a ‘concerned citizen’” ምናምን አለና የዚሁን ጓድ ለአማራው ወገኑ ያለውን concern ምን ሲደረግ ያሳስብሀል እያለ በስውር ፀረ-አማራ አቋሙ የአማራውን ትግል በማዋደቅና በማጥላላት እሱ ብቻ እንደተማረ አድርጎ ሌላው ሁሉ እንዲህ እና እንዲያ ነው ይለው ገባ…. አልፎም እሱ ራሱው ፌስቡክ ላይ ቁጭ ብሎ ቢሆንም ዳሩ ያማራውን ትግል የፌስቡክ አርበኛ እያለ እዚሁ ፌስቡክ ላይ ሆኖ ሌላውን በፌስቡከኛነት ወረፈ! ብዙ የምለው ቢኖረኝም ባነሳት ማወናባጅነት ከዚህ ሰው ነገርን በነገር ስመልስ እንኳን አንተ እነዶናልድ ትራፕም በፌቡና በቲዊተር ግንባር ነው ሲታኮሱ የሚውሉት ልለው ብዬ አንዳንዴም “ጅል አይሙት እንዲያስቅ” እንዲል ወገኔ አማራ እኔም ልስቅ ወደድህ በዚህ በጅልነት ላይ! እሱ ራሱ ባፉ ቃል የተያዘበት ጉዳይ ፌስቡክ ላይ ሆኖ እንዳለ ያላጤነ ተምሬያለሁ ባይ በወረቅት ላይ ሽምደዳ የትምህርት ተቋማት ውስጥ አንድ ብጣሽ ወረቀት ተሰጥቶት አንድን ስራ ማከናወኛ ልምድ ያልዘለለ መሆኑን ያልተረዳ ያካበተው ከዚህ በዘለለ ምንም መሆኑን የተረዳው አይመስልም!

“እንዳንተ ያለ የተማረ ሰው” ያላት ደግሞ ሌላ ነገር ጫረችብኝ:: ይህንን ወንድም ተምረሀል በሚል ሙገሳ (ከፍሎ በተማረና በሚያውቀው ጉዳዩ) ይህንን ሰው አማራው ከማህበረሰቡ ሲነጥልና እሱን ከሌላው ወገኑ በዚህች ወረቀት ተጠቅሞ የተሻለ ሊያስመስለው ሲዳዳው ሳይ ፀረ አማራነትን ሌላ በከፋ መንገድ አየሁት! በመጀመሪያ የተማረ ትምህርት የቀሰመ ማለት ከፈለገ ልዩ መአረግ አይደለም:: እድል ካገኙ ማንም ፍጡር ሊያደርገው የሚችለው ነገር ነው:: ሲለጥቅ ለአማራ ትምህርት መቅሰም ከምእራባዊያን indoctrination system of education በፊት የራሳችን schooling system የነበረን ሰዎች ነን! ለኛ ይህ አዲስ አይደለም!

ሁለት ነገሮች አእምሮየ ላይ አጥብቀው ተመላለሰ::

First of all, what kind of a “concerned citizen” will hide themselves from a social matter by holding a neutral stance and yet claim to be concerned? We all know that neutrality is another form of silence which is tantamount to consent. Neutrality is a hiding place for those who are unconcerned and unbothered. On the other hand, when people feel concerned, they feel obliged to give voice to the voiceless and then they take action. That, my friend is called “politics” …

በጣም ያልተ-ማረ አባባሉ ከዚሁ ተምሬያለሁ የሚልሰው ቀልቤን የሳበው..

“I’m not in politics, but I’m a concerned citizen” ይላል:: በለው! Please make me understand as to how you call yourself “a concerned citizen” and yet you are not concerned to fellow citizens who are marginalized by their ethnic linage? What part of your concerned citizenry is allowing you to turn a blind eye to fellow citizens who are victims of genocide just because they are Amhara? It’s clear that Ethiopian citizenry has become a hiding place for those who are anti-Amhara.

Anyone can become a doctor, teacher, consultant or accountant. It’s a very easily achievable goal if one sets their mind to it. Some are unable to get this opportunity of indoctrination to get a certification by an educational institution due to their unfortunate circumstance of their life situation. If we furnish the opportunity for each and every man on this plane, anyone can master the memorization skills needed to succeed in the schooling system. No biggie!

It’s like doing a job training over years and years in an institution. True, it demands hefty payments so we think we acquire something bigger than we actually do, while in reality it is a how to do the job training, nothing more nothing less. It doesn’t take a genius to hold on to a White Castle certificate, but a really AVERAGE man. Wait, forgot that a genius is a genius because of he is beyond the capabilities of certifying facilities…..

The schooling system is nothing, but a system of indoctrination where one masters memorization skills. Why do we have to memorize though, one might ask, well most things we learn are theories, a theory not fact, a theory could be fiction, not necessarily the truth, hence the need for indoctrination.

School has become a modern man’s religion, they say amen and amen to every theory that it is shoving down their throats. It produces easily bored folks who do not reflect or contemplate, addicts of memorization skill, who read and read and read, so they refer to it for everything, unable to think critically or independently without pulling from the theories they learned, incapable of creativity and …..that’s all! To our sueprise the system is not shy to subliminally put mockery here and there by introducing people who “created” new things such Apple, Facebook etc. who are dropouts, who didn’t need it’s validity. It’s telling us in plain sight that the certificate does not make one creative, but surely a wage slave, hello…!

So to brag about this memorization skill just shows ones bondage of the mental slavery of aliened thinking of institutional mindset. Acquiring a certificate does not make one intelligent necessarily, but an educated man of a certain field. Having Intelligence is often confused with being educated. This indoctrination style of memorization skill will make a conformist, leaving one unable to think independently unless referring to an old man’s theory from a thousand years ago, in some instances a man who never even existed. School shapes our mind to think through someone else’s theoretical thesis from hundreds of years ago. A theory that we are not able to question or debunk using our own critical mind because it’s the Castles bible. Theory after theory after theory…. theory that still didn’t come to be fact, but we keep on theorizing on it.

The global elite’s has successfully implemented these indoctrination institutions across the world by changing an ancient schooling system (which used to have facts, not theory) to keep the masses at a servitude level ፍailing to grasp and memorize this theories and lacking passion for it has a big consequence, labeled – dumb! We learn theories for years and years that we will never apply or use in real life. We never get to use most of the theories as they are fictional, but we were tested on all that gibberish and stress ourselves at እንቦቀቅላ age, age we should be out playing a lot. Intuition is always right I felt trapped when I was a 7 year old for spending 35-40 hours a week at school and I still feel that same feeling to spend as an adult 40-50 hours a week working until I turn 65….. when are we going to live though? Question remain unanswered.

Indoctrination kills our intuition and common sense. Once one loses intuition and common sense, he becomes a robot. What a great waste of time! It’s hard for some to go through this system of indoctrination, not because they are dumb or has ADHD etc syndrome, but most probably because their subconscious holding on to its common sense (which has becoming a rare sense because of memorization schooling system) and intuition. Most of kids labeled with ADHD have higher IQ than the average kids. True Some are good at memorization, those people are most likely with less critical thinking ability and so it’s easy for them to suck out of White Castle bosom.

Ever since the emerge of modern indoctrination facilities known as school human has become modern domesticated animal to the few elites of our world. Conformists comes out of this institutions to defy creation because of their memorization skill of evolution- Darwin theory, Big Bang theory, critical theory…… theory that will never come to be fact or truth that we are subjected to believe it. Schooling system that leaves our mind decapitating our minds critical thinking ability by restricting own reasoning and logic claiming it doesn’t match so and so’s theory. Why do we need to take so and so’s theory to think about creation for instance? Because we are the unorganized truth fighting organized lie.

I don’t understand as to why we are forced to send our kids to school at young age to sit in the most uncomfortable chair for 8 hours a day. This is not education, but torturing our mind so it will never be accessible to its own capability of critical thinking ability. This is not educating one, but indoctrinating. When finishing school the only difference now is chair is changed to another chair somewhat comfortable with to a wage this time. Entering into wage slavery! Welcome corporate loves your sweat!

የተማረ ማለት ከድንቁርና ምህረትን ያገኘ ማለት ነው እኔ ሲገባኝ! መማርን ማሳያው አዳራሽ እየሞሉ elite elite መጫወትና በመሸላለም የአካዳሚክስ ጡንቻን እየታያዩ መላላጥ ሳይሆን አእምሮን ጨምቆና አስቦ አውጥቶ መላ ማለት መቻል ነው! መማር ማለት የአንድ ከሞተ አንድ አለም ያለፈውን ግሪካዊና ፈረንሳዊን ፍልስፍና መደግደግ ሳይሆን በራስ ቆሞ ያለማጣቀስ ነገሮችን መፍታት መቻልን ይጠይቃል አሊያ በወረቀት ላይ የተመሰከረልንን የሽምደዳን ችሎታ እንደ ዳዊት መድገም ነው የሚሆነው! ያ ደግሞ ድንቁርና እንጂ ምንም ምህረት የለውም!

በወረቀቱ ይሁንብን እናአስብ! እናስብ ያለ ፈረንጅ ሽማግሎች ፍልስፍና! እንምከር ያለ ራሺያ ፀሀፊ ወግ- በወረቀቱ ብያለሁ!

የኦሮሞ ኢሊቶች ትግል ከወያኔ ስር መቼም አይወጣም!

0

ኦነግ ትግላቸው ጥያቄው የሚያጠናጥንበት አጀንዳ ግቡን ስናይ ባቋራጭ ወደ አገር ባለቤትነት መምጣት ነው:: ይህን ከዚህ ቀደም በሰፊው አትቼበታለሁ:: ባንዲራ፥ ካርታ፥ አዲሳባ ኬኛ”፥ በሚል ታጅቦ በየቦታው የቂም ሀውልት በማቆም ተደርቦ አማራን ሲከስ ሊኖርና ልክ እንደ ትህነግ (ህውሀት) አማራን በማጥፋት ወይንም በአማራ መርቃብር ላይ ቤታቸውን ሊሰሩ የተማማሉ ናቸው::

እናም አማራ በህልውና ትግሉን ጀምሮ በስር ነቀል ለውጥ ብቻ ትግሉን ሊደመድም በተነሳበት በዚህ ወቅት ብዙ ታዝበናል:: በሶስት አመት ግዜ ከሀምሳ አመት ትግላ ጋር ትግላችሁ እኩል በማወዳደር ለምን ትግላችሁ አልተናበበም፥ በእኩል ፍጥነት ለምን አልተጓዘም እየተባለ በሀሳዊ አንድነቱ ቡድኖች፥ በሚዲያዎቻቸው፥ በየድህረ ገፆቻቸው ብንታማም ዳሩ የትግላችን መነሻም ሆነ መዳረሻ አይታጣቸውም::

አማራ የሚታገለው አዲስ ባንዲራ ሊተክልና እሱን ሊያለማምድ ወይን ደግሞ ጥንጥዬ አገር ስምን ማስተዋወቅ ስራ ላይ አይደለም ያለው:: የኮራ የደራ ማንነት፥ ታሪክ፥ ግዛት አለንና! ስለሆነም አማራ ማንነቱን፥ ታሪኩን፥ ዳርድንበሩን ያስከብር ዘንድ ነው የሚታገለው:: አዲስ የምንሰራው ማንነት ሳይሆን ዝንት አለም የኖረን ማንነታችንን የማስቀጠል ያባቶች አደራን ግዳጅ ለመወጣት ነው የተነሳነው!

እና ግቡ “ኦሮሚያ” የምትባል ጢቢኛ አገርን ለመገንባት የተነሳው ኦሮሙማ ትግል አዲሱን ማንነቷን ለማስረፅና ለማላመድ መድረኮችን አዘጋጅተው በነጋ ጠባ ይህንን ይደሰኩራሉ::

አገር፥ ባንዲራ፥ ቋንቋ ላቲን ፊደልን ባስደገፈ ጉዞውን አስጀምረውታል:: አማርኛን በመፋቅ ላቲን ሊያቆሙ፥ ኢትዮጵያን በማፍረስ ኦሮሚያን ሊገነቡ ነውና ጥንስሱ ከጥንት ጠዋት በዚህ ባሳለፍነው ሁለት ወር እንኳ አማርኛ በድንገት ትክክል ሳይፃፍ አገኝተን (የማይመስል ነገር ለሚስት አትንገርን ረስተው) ነው በሚል የውሸት ሰበብ ታፔላ ሲያወርዱ አይተናል:: “አባን ቢያ ኦሮሞዳ” ሲተረጎም “የአገሩ ባለቤት ኦሮሞ ነው” የሚል ፍከራ “አዲስ አበባ ኬኛ” አዲስ አበባ የኛ ናት የሚል ምፀት ብሎም “ኦሮሞ ልዩ ጥቅም” በሚል ብዙ ትግል ላይ ጋሬጣ እየጣሉ ትህነግ (ህውሀት) ትንፋሽ ሲያጥራት እየመጡ CPR እየሰጡ ነፍሷን ስንት ግዜ መለሱላት::

አማራ ተጋድሎ ስፋፋምና አገረ አማራ የጦር ቀጠና በሆነበት ግዜም ኦሮሞ ፕሮቴስት ፈፅሞ ሙሉ በሙሉ አቆመ:: ለምንአማራን ብቻውን ትተውት? ግልፅ ነው አማራው በብረት ይዞታልና ብረቱን ይዞ ወደ ስልጣን ሊመዘዝ ነው ተብሎ በዝግ ተመክሮ አማራውን ማገዝይሆናል በሚል ስልታዊ ማፈግፈግ ማድረጋቸው ነው:: ኦሮሞ ደግሞ ትህነግ (ህውሀት) ካልቆመላቸው ደግሞ አማራን ፊት ማየት ያፍራሉም ይፈሩታልም!

የውጭውን አለም በማሳተፍ የምሩን አቤት ያለው የአማራው ትግል በHR 128 ሲሆን ብዙ ለውጥ በአጭር ግዜ አስመዝግቧል:: እስረኞችን ማስፈታቱና ለሌላም ድምፅ እተተጠባበቀ ያለ ጉዳይ ነው::

በዚህ የሞት የሽረት ግዜ ውስጥ ወያኔ አቅጣጫ ለማስቀየር ጠቅላይ ሚኒስትሯን አወረደች:: ስልጣን እንደ ውሀ የተጠማው፥ የማያውቀው አገር የናፈቀው ኦነግ ትኩረቱን ሙሉ በሙሉ በዚህ ጉዳይ ላይ አደረገ:: ወያኔ ማካቬሊያዊ ስልት ተጠቅማ ባመጣቻቸው ሰዎች ለማና አብይ ብሎም ሊተኩ የሚገባቸው ህገ መንግስትን በተከተለ ሰዎች መሀል አደረገችው ጭቅጭቁን:: አብይንም እንደማትፈልገው አብጠለጠለችው ያው እሷ የጠላችውን መውደድ ነውና የዳያስፕራና ኦነግ ስልት:: አንድ የቦክስ ሪንግ ውስጥ አስገባችንና ዳኛዋ እራሷ ሆና በዝረራ ይውጡ ያለችውን አዘረራ በድምፅ ብልጫ ተብሎ አዲስ ጠቅላይ እነሆ አለቻቸው….

በዳይስፕራ እጅና እግር የሌለውን ክርክር ለሰማ የኦህዴድ ማቭሪክነትና ብራቫዶ ሲተነተን ስናይ በዳያፕራ ማን በማን ካባ እንዳደፈጠ ቁልጭ ብሎ እናየዋለን::

የኦሮሞ ጥያቄ እንደ አማራው ተጋድሎ የነፃነት ቢሆን ኖሮ ጠቅላይ ሚኒስትር እገሌ ይሁን እገሌ ውስጥ አይገባም ነበር:: ቲም ለማ ቲም አብይ ብሎ ከዝንጀሮ ቆንጆ መረጣ አይገባም ነበር:: በሩን ከርችሞ ውይይቱን ቆጥ ላይ ሰቅሎ እንደ አማራው ትግል መዳረሻውን ማሳየት በቻለ ነበር ነገር ግን መነሻውም መድረሻውም በአማራ መቃብር ላይ ቆሞ ባለአገር መባል ነውና እራሱን ሰማንያ ግዜ እየፈጠፈጠ ስንት ግዜ እራስ የማጥፋት ሙከራ እያደረገ ስንቴ ሞቶ ስንቴ ተበሳ?! ለዝንትም ደግሞ ዛሬ እነሆ ሞተ:: ያለ ምንም ምክኒያት ማቭሪክ ያደረጉት ኦህዴድ በመጭው ሰኔ ወር በተዋህዶ ኢሀዴግ ታድሶና ሟሙቶ ሲገባ ኦህዴድን ከናካቴው ደህና ሰንብት ትለው ዘንድ ግድ ነው:: ኦህዴድም ነፍስ አወቀ ኢህዴግም ሆነ! እንባ ስንቅ አይሆንም ግን ሰንቅ ካሁኑ ይሄ መርዶ ከሆነብህ:: ቲም ለማን ቡን አድርጋዋለች ኦልሬዲ::

ትግርኛ ተናጋሪው ዶ/ር ሌተናንት ካርኔል አቦ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ይህንን በተሳካ ለመፈፀም በቂ የኢንሳ ልምድ አላቸው:: በተዋጣለት ቴክኖሎጂ ላይ በተመሰረተ የስለላ ግብረ ሀይል crackdown ይጀምራል:: ኦህዴድ ወላ ቄሮ እያለ ከዚህ ቦኃላ ማንም ጤና አያጣም! መዋቅር በተዋህዶ ስም በማፍረስ አደረጃትህን እንደገነቡት “ቢቲኒ ጀዴ” ያደርጉታል ማለት ነው:: አንተም “ኢትዮጵያ ካልፈረሰች እኛ የምንፈልገውን አናገኝም” እንዳልክ እሷም ኦህዴድን ካላፈረሰች ጤና አታገኝም:: ….”ይጥፉ ወይንስ እንጥፋ” የሚል መስቀለኛ መንገድ ላይ እራሷን አግኝታለችና “እንጥፋ” እንደማትል አንተም ተወዲሁ ታውቀዋለህ::

ግቡ አገር ከማፍረስና ሞጋሳን በመጫን የሌሎችን ባህል ከማጥፋት ያለፈ ቢሆን ኖሮ ኦሮሞው ትግል ቀርቅሮ ዘግቶ ማንም ይውረድ ማንም ይውጣ ስር ነቀል ለውጥ ለማምጣት ነው የምሰራው ቢል ኖሮ በመሀል ገብተው ሀይ ያሉት ነጮች ፈረጆቻችሁም ይሄ ተሀድሶ (reform) ሳይሆን ስር ነቀል የስርአት ለውጥ ካላመጣን አካባቢው የጦር ቀጠና ይሆናል ብለው ባሰቡበት ነበር:: ያለው demand ስር ነቀል ለውጥ የማምጣት ነው የሚለውን መልእክት አልሰደዳችሁም!

የኦሮሞው በረከት ሲሞን አቦይ አብይ ቴክኖሎጂን አዋቅረው በጨረሱት ኢንሳ ተገን አድርገው ኦህዴድ የሚልን ትርክት በነበር ያስቀሩታል:: ትህነግ (ህውሀት) ኦህዴድ ኦብነግ ወዘተ በውህደት እንደሰም ትቀልጣለህ በቅርቡ:: ያው ትህነግ (ህውሀት) ህያው ነች! አንድም አስርም እየሆነች ትገለጣለች::

ስልት የጎደለው አካሄድ አለና ፓለቲካውን አሁንም በበላይነት የምትቆጣጠረው ትህነግ (ህውሀት) ሆናለች:: ኮማንድ ፓስት ብላ በመላው በአገሪቱ ግዚያዊ አዋጅ ስታውጅ አገር ይበልጥ በማረጋጋት ታሳጣታለህ እንጂ ቦቴ ኢንባርጎ አታደርግም:: ያማ በውነትም የህጉን አሳፈላጊነት ይመሰክራል:: ለውጭውም ለምትለምነው ፈረንጅና አፈ ቀላጠው አሜሪካን ኤምባሲም ተቀምጦ ለሚታዘብህ ኮማንድ ፓስቱን እንዲያቆላምጥ ነው ያስገደድከው::

ጥያቄውን ከአሻንጉሊት ልውውጥ ባለፈ ስር ነቀል ለውጥ እንዲመጣ ቢሆን ኖሮ የአብይ ወይ የለማ መመረጥን የኦሮሞ ትግል ውጤት አስመስለህ ባልደሰኮርክ ነበር ስልት ቢኖርህ ኖሮ …ግብ አበጅተህ ቢሆን ኖሮ የተነሳኸው በአሻንጉሊት በክር ተስቦ ወደፊት መጥቶ መደቀን ባልፈነጠዝክ ነበር:: በክር ተስቦ ወደ ኃላ በሄደውም አጉል ጀብድ ባልሰጠኸው ነበር::

ትህነግ (ህውሀት) አቦይ አብይን እድሜ በሁለት አመት መጥና ያስቀመጠችውን ሰው ዘላቂ የሆኑ ዋና ዋና መሰረታዊ የአገራችንን ችግርም ይፈታል ተብሎ በዚሁ “ተቃዋሚ” ነኝ የሚል ሀሳዊ አንድነቱና ኦሮሙማ እንቅስቃሴውም ያስባል:: በጣት ሰማይ መንካት…. “አይ ምድር ላይ ያለ ሰው” አለ:;

ከዚህ ህግ ያልተከተለ መተካካት ድል ነው ብሎ ማለት የሚያሳየው ለጌቶቻችሁ ለነጮቹም ቢሆን ወያኔ ህግን ሊያስተገብር እንደሚጥርና ኦሮሙማ እንቅስቃሴው ግን ገና የህግን ቅደም የማይገነዘብና እኔ ያልኩት ካልሆነ ብሎ የሚያለቅስ የፖለቲካ ህፃንነትን ያሳያቸዋል:: ያ ብቻም አይደለም ይሄ የፖለቲካ የ50 አመት ህፃን ኦሮሞ ካልነገሰ በሚል የተጠመደ አጓጉል ትግል መሆኑን ብሎም አክራሪ ዘረኝነትን ሲያሳይ ከዚህ ፖፖ ላይ ይሄ ህፃን ተቀምጦ አልነሳ ማለት ለመጪውም የፖለቲካ ሂደት ግማት ተደርጎ ይወሰዳል::

ከዚህ ሁሉ ምርጫ ከጠፋ ከጠፋ ጥሩ መሪ በማዘጋጀት በስልታዊነት ትግል ቅርፅ አስይዞ ለሚቀጥለው ምርጫ መዘጋጀት ነበር መላው በወያኔ ስር እንዳኝ ካላችሁ ካላችሁ ዘንዳ:: አሁን ግን ወያኔ የአቦይ አብይን እድሜ በግዚያዊነት ስም በማራዘም ብዙ ሸፍጥ ሰርታ ትጨርሳለች:: እንዳልኳችሁ ፖለቲካ ጥበቧን አለማድነቅ አይቻልም!

እኔ እንደውም እሷን ብሆን “ኦሮሚያ” የሚለውን ክልል አሟሙቼ ባሌ አርሲ ወዘተ ብዬ ገላግልህ ነበር! ህብረተሰባዊነት ወደሚል በማላቅ ማለቴ ነው:: ብሎም ያገሪቱን ቋንቋ ለዘመናት ተሰራውን አማርኛ ልክ በትግራይ እንደሚያስተገብሩት ሁሉ በባሌ በአርሲ ኢሊባቡር ወዘተ ትምህርት ገበታውን አምጥቼ እመግብህ ነበር:

የአቦይ ዶ/ር ሉቴነንት ካርኔል አብይ ኦሮሞ ዝምድና ግን ብዙ ወሀ አያነሳም:: እሳቸው ግማሽ ኦሮሞ ሲሆኑ ግማሽ አማራ ይባላሉ  በሀይማኖት በአባታቸው የሞስሊም ስም የወረሱ ከእናታቸው ኦርቶዶክስ የሆኑ በራሳቸው ፍቃድ እየሱስ ብቻ (only Jesus) ሲሆኑ በሚስታቸው ትግሬ ሳይሆኑ እንደማይቀሩ ይነገራል:: ሚስታቸው ጎንደር ተወላጅ ትግሬ መሆናቸውን አንዳንዶች ያወሳሉ:: የጦር ዘብም ናቸው ይባላል:: ይባላል ነው እንግዲህ….

የአቦይ አብይን ዘር ካነሳሁ አይቀር አንድ ነገር ለማመላከት በ80ዎቹ በነበረው ረሀብ ትግሬዎች በደቡብ አገራችን እንዲሰፍሩ ሲደረጉ በውስጥ የተሰጣቸው ትእዛዝ ልጆቻቸውን በኦሮሞ ስም በመስጠት ማስመዝገብና መታወቂያ መውሰድ ነበር:: ይህንን በጣም ጓዴ ለሆነ ሰው አንዱ የትግሬ ኦሮሞ ሰፋሪ የሆነ ያጫወተው ነው:: ስሙ ደቻሳ ነው ግን ዘሩ ትግሬ ነው:: ኦህዴድ ሆይ ተቀበይኝ ቢላት ታዲያ ኦህዴድ እንዴት በሯን ትዘጋ ነው?!

እናም ኬኛ ኬኛ ጩኸት በአቦይ አብይ ተጠናቋል::

የኛም የህልውና ትግላችን እስከ ነፃነት ቀን ይቀጥላል ማለት ነው::

“የምትለምኑትን አታውቁም” አለ ጌታችን በእውነት የሚለምኑትን አያውቁም! አማራ ርስት ላይ እጁን ሊያሳርፍ “ኬኛ ኬኛ” ጩኸት ከንቱ ሆኖ ቀርቷል!

አማራ የለም ማለት ኢትዮጵያም የለችም

0

አንድን ነገድ ነገድ የሚያሰኘው መስፈርቶች አሉ:: ቋንቋ፣ ባህል፣ ወግ፣ ታሪክ፣ ስነልቦና ነው፤ እነዚህ መስፈርቶች ደግሞ ለሁሉም በአለምዙሪያ ላሉ ማህበረሰቦች በመስፈሪያነት ያገለግላሉ:: አንድ ነገድ በጣም ስላደገ ብሎም በስልጣኔ ስለተራቀቀ ነገድ የሚያሰኘውን ማንነቱን የሚሻገርበትና የሚገባበት ሌላ ምንም አይነት ማንነት የለም:: ሊኖርም አይችልም:: በስልጣኔ እና እድገት መምጠቅ አንድን ነገድ ነገድ የሚያሰኘውን መስፈርቱን እንዲለቅ አያደርገውም ሊለቅም አይቻለውም:: ይሳነዋልም!

ብዙ ግዜ ኢ-ሳይንሳዊ የሆነ የተለመደ አባባል አለ:: አንዳንዶች በዘፈቀደ አንዳንዶችም ለተንኮል የሚጠቀሙበት አባባል ነው እሱም ምንድን ነው አማራ ኢትዮጵያን በመመስረት ባደረገው የአገር ግንባታና ማዋቀር ሂደት ውስጥ ከ”ዘር” አልፎ ወደ “ኢትዮጵያዊነት” ልቋል የሚባል ምሁራዊንትም ሆነ ቀለም የጎደለው ግልብ አባባል ነው:: ከነገድ የሚልቅ ዜግነት በየትም አለም የለም:: ሊኖርም አይችልም:: ነገድ የለም ማለት ባጭሩ ያ አገር ማንነት አልባ ነው ማለት ነው:: የአገር ማንነት የሚለካው በውስጡ ባለው የነገድን ስነልቦና፣ ታሪክ፣ ወግ፣ ባህል፣ ቋንቋ ወዘተ ነውና:: ነገድን በዜግነት መለወጥ አይቻልም:: ምክኒያቱም ያ ዜግነት መገለጫ ያሻዋል:: መገለጫው ደግሞ በውስጡ ባለው የነገድ ቋንቋ፣ ወግ፣ ባህል ወዘተ ይለካል ስለዚህም ምክኒያት የአንድ አገር ሚዛን ተለክቶ በጣም የዳበረ ባህል ያለው (rich culture) ተብሎ ይሞገሳል በውስጡ ባሉት ነገዶች ባህላቸውን ዋቢ በማድረግ::

ቋንቋውን መዝነው ደግሞ በጣም ቆንጆ ቋንቋ ነው፣ የራሱ ፊደል ያለው ወዘተ ተብሎ ይነገርለታል:: ስነልቦናውንም እንዳዩት ነገዶች ፀባይ አይተው ይመዝናሉ እናም እንግዳ ተቀባይ (hospitable) ህዝብ ተብሎ ይሞገሳል ማለት ነው:: ስለሆነም ውስጡ ያሉትን ነገዶች ካልፋቅሁና ደፍጥጬ አንድ ማንነትን አለብሳለሁ ማለት የዜግነትና የነገድ ለየቅል ያለውን ሳይንስ አለመረዳት ያሳያል::

እና ይሄ ከነገድ/ዘርነት ወደ ዜግነት አደግን የሚባል አባባል ለአንድ አገር ማንነት ሰለባ ምክኒያት ይሆን እንደሆን ነው እንጂ ለዛ ለምንለው ዜግነት የበለጠ የሚያበረክተው ነገር አይኖረውም:: ያንን ዜግነት ግን ጎዶሎ ያደርገዋል:: ጎዶሎ ማድረግ ብቻ አይደለም ያንኑ ዜግነት አደጋ ላይ ይጥለዋል:: እንዴት ሲባል ያ ዜግነት ነገድ ከሌለው በነገዶች የተደገፈ ማንነት ካልሆነ ማንም እየመጣ እኔ ዜግነቴ ኢትዮጵያዊ ነው እያለ ጋናውም፣ ቡርኪና ፋሶውም ሁሉም መጥቶ ነኝ በማለት ብቻ ዜግነትን ሊወስደው በቻለ ነበር::

ነገር ግን አንድ ሀገር በማን ገንቢነት፣ በነማን ተዋቅራ እንደቆመች ታርክ አሳባቂ አድርጋ ትይዛለች:: ቱርክ አርመን ምድር ወሮ ቢገባ እስከ አሁን ምድሪቱ የአርመን ለመንበሯ አሳባቂው ታሪክ ብዙ ነው:: ደስ የሚለው ግን ቱርኮች እራሳቸው አገራቸውን ሲያዞር በኩራት ነው የሚናገሩት በወረራ የአርመንን መሬትና የጥንት ግሪክ መሬትን ገፎ እንደገባ:: የድል ታሪካቸው አድርገው ታሪክ ይደሰኩራሉ::

በዚህ በአሜሪካን እንኳ የአሜርካዊያንነት ስሜትን ሰፋሪዎች ማጎልበት ነበረባቸው፤ የነገዶች ማንነት ጠንካራ ማንነት እንዳይፈጠር ተሰዶ የመጣ ድብልቅ ህዝብ ስለሆነባቸው ብዙ ጦርነትን በመሳታፍ በራሳቸው ትንኮሳ ከጀመሩት ሌላ አገራትን ለማገዝ በሚል ሰበብ የገቡበት ሁሉ ምክኒያቱ ጥብቅ አገራዊ ስሜት ለመፍጠር ነው፤ ነገድ አልባ መሆኑ ትልቅ ክፍተት ሊሞሉት ስላልቻሉ:: ድብልቅ ህዝብ ደግሞ “አቦ አታካብድ” “ፍቅር ያሸንፋል” ምናምንየሚል ዘዬ እየተጠቀመ የሀገርን ጥቅም በውሉ አይረዳም ከመደባለቅና በብዙ ማንነት ወጎች መታጀቡን ብቻ ያወድሳል:: በሄደበት መኖር ይችላል:: በማንነት ስስ ነው::

ወደ እኛው ኢ-ሳይንሳዊ ወደሆነው ሀሳዊ የአንድነት ፖለቲካ ስንመጣ ሰላሳ አመት ሊሞላት ባለችዋ የሞኝ ብሂላቸው “አማራ የለም” እያሉ መደስኮር የሂትለርን አማካሪ ስልት ዋቢ በማድረግ ይመስላል:: “ውሸትን በጣም አተልቆ መናገር ሲውል ሲያድር ከውነት ይቆጠታል ይታመናል ” የሚል የጆሴፍ ጎቢልስ ምፀት “If you tell a lie big enough and keep repeating it , people will eventually come to believe it. ሲጠቀሙ መሆኑ ነው::

ነገር ግን እነኝህ “ምሁር” የተሰኙ በብዙ ምሁሮች ኪሳራ ብሎም በአገራችን ባጠቃላይ ያለውን የንቃተ ህሊና ኪሳራን በመመርኮዝ “አማራ የለም” ማለት ተመልሶ እራሳቸው ፊት ላይ የፈነዳ ችግር ሆኗል:: አንድ ሊገነዘቡት የሚገባው ነገር ቢኖር አማራ ከሌለ ኦሮሞ የለም ማለታቸው ነው፣ ትግሬም የለም፣ ጋሞ የለም ወዘተ ማለት ነው:: ለምን የተባለ እንደሆነ እያንዳንዱ ነገድ የሚዋቀረው ከአንዱ ብሄር አንፃር ነው:: ይሄ ትግሬ ነው ተከዜን ይዘን ስንወርድ ያለው አገረ አማራ ነው ሲባል አንፃራዊነትን በመጠቀም ነው:: ትግሬን ከአማራ ለመለየት ደግሞ እላይ የጠቀስኳቸውነገሮች እናመጣለን ቋንቋ፣ ባህሉ፣ ወጉ፣ ታሪኩ፣ ስነልቦናው እናመጣና እናይበታለን::. በለቅሶ በደስታው ያለውን ስነልቦናዊ ሂደትና አገላለፅ እናያለን:: ያን ግዜ ይህንን ህዝብ ከዛኛው ህዝብ በዚህ በዚህ በዚህ ይለያል እንልና ከአንዱ አንፃር አንዱን እናነጥራለን ማለት ነው::

እናም አማራ የለም ስትሉ ኦሮሞ የለም፣ ትግሬ፣ ጉራጌ፣ ስልጤ፣ ጋሞ የለም እያላችሁ ነው ማለት ነው:: ባጭሩ ትልቁን መልእክት ስናየው ኢትዮጵያ የምትባል አገር የለችም የሚል እንግሊዛዊ ጣሊያናዊ ባንዳ ስሪት ኢትዮጵያን የማፍረስ ሴራ በአገር በቀል በቅጥረኞቻቸው ሲካኃድ እናያለን ማለት ነው:: ይህ ደግሞ የማሞ ቂሎ ተረት ተረት እንጂ ታሪክ ሊሆን አይችልም ምርምርም ጥናትም አይደለም:: ከወሬነት አያልፍም:: እና የምድጃ ስር ታሪክ የምትወዱ ከሆነ በዳቦ ቆሎ አጅቦ ማንም ይህንን ሊሰልቅ ይችላል ነገር ግን እንደ ምርምር እንደ ጥናት አድርጋችሁ ሳይንሳዊ ላድርግ ስትሉ ፍንዳታው ፊታችሁ ላይ ይሆናል:: ማፈር ነው የሚሆነው:: መቶ ሚሊዮን ህዝብንም በተዘዋዋሪ መስደብ ይሆናል:: ይህ አባባል ፀረ-ኢትቶጵያም ነው! ፀረ- ህዝብም ነው::

አማራና ኤርትራ ከሁለት ተራሮች ላይ ሆነው መሀል ወያኔን ያገኙበት አጋጣሚ!

0

አማራ-ኤርትራ 

ለኤርትራ ጉልበት ለትግሬ መዳከም ይሆን ዘንዳ አሁን ገና ኤርትራ በለስ የቀናት ይመስላል ይህንን አጋጣሚ በትክክለኛ ከቀመረችና ለተፈፃሚነቱ ከሰራች::

ከጥሊያን ፀረ- አማራ ጥላቻ የተወጋችበትን መርፌ ጥላ በጥቅም ላይ ያተኮረ ስልታዊ ጉድኝትን ባስቸኳይ ለመፍጠርና የፖለቲካ የበላይነትን ለመያዝ አማራ ጠልነትን አስወግዳ ለህዝቧና ለወደፊት እጣ ፈንታዋ መላ ማለት ትችል ዘንድ ድንቅ የሆነ ይህ የታሪክ አጋጣሚ ደጇፏ ላይ ቆሟል:: በሩን መክፈት ለራስ ነው! አማራን በመጥላት መወዳጀት የግድ ወዳጅነት እንዳልሆነ በድል ማግስት ወያኔ ሻቢያን ገልቦ ገርፎ በባዶ እጇ አጣጥቦ ያባረራት መባረር ለኤርትራዊያኑ የቅርብ ግዜ ገፅታና እውነታ ነው፥፥ ኤርትራዊያኑ ለመጀመሪያ ግዜ በኢኮኖሚ መሽመድመድን እና ድህነትን እስከ አጥንታቸው በትግሬው ወራሪ ተወግቶ በመውደቃቸው መሆኑ ፀሀይ የሞቀው ያደባባይ ምስጢር ነው:: የዛሬዎቹ ቱጃር ትግሮች የቀድሞው ኤርትራዊያንን ለመምሰል ደፋ ቀና እንደሚሉም የታወቀ ነው:: ልክ እንደ አማራው ሁሉ ይህች የበታችነት ስሜት ናት ሻቢያን እንዲክዱ ያስገደዳቸው! የነፍስ አባታቸውን ገድለው እንደ ነፍስ አባታቸው ልጆች ለመምሰል ድራማ የጀመሩት::

እና ኤርትራ አሁንም በዚህ ፀረ አማራ ዶሴ ዳዊት ደገማ ላይ ከሆነች ኤርትራ እንደ ሀገር መክሰሙን ትቀጥልበታለች፥፥ ጣሊያን የሰራውን ግንብ ሲወለውሉ ከመዋል ውጪ የኤርትራ ተራሮች ከሰል እንጂ ዩራኒየም እንደሌለው የተዋወቅን ይመስለኛል አሁን፥፥ እናም ለሁለታችንም መነሳት የጠላቴ ጠላት ወዳጄ ነው የሚለውን ብሂል ታሳቢ አድርገን ብሂሉንም አልፈነው ውል ያለው ጉድኝት መፍጠር ይቻላል:: ጅርመንና እስራኤል አብረ መስራት ከቻሉ እኛም ምንም ምክኒያት አይኖረንም አብሮ ላለመስራት::

ምንም እንኳ ሻቢያ አማራውን ጠምዳ ይዛው ወያኔን አምጣ ብትወልድም አንድ ነገር ግን እናውቃለን የማንነት ቀውስ እስኪሰጣት ድረስ የትግሬውን ክህደት ታሪክ ተከስቶባታል፥፥ “አማራ በጣልህ” እያለች ስታስፈራራውና በዚህ ማስፈራሪያ ያደራጀችው ህዝቧ መጣልህ ባልተባለ ባልተገመተው ወያኔ ተመጥቶበት የኤርትራን ህልውና ፈተና ውስጥ ወድቆ ለዛሬው አጣብቂኝ ውስጥ መግባት ብቸኛው ምክኒያት ነው፥፥ በትግሬውና ኤርትራው በተነሳ ሹክቻ መሀል አማራው መሀል ገብቶ ሀይ ብሏል:: በነዚህ ሁለት አማራ ጠል ጠብ መኃል ገብቶ ገላግሎ የኤርትራዊያኑን ከአገር መባረር እራሱን መሀል አስገብቶ ለመታደግ ብዙ ዋጋ የከፈለበት ነው፥፥ አማራ ታማኝ መሆኑን ለኤርትራዊያኑም ጠላት አለመሆኑን በታሪክ አስመዝግቧል:: ኤርትራዊያኑ ከሀገራችን ሀብት ንብረታቸው ተዘርፎ ሲባረሩ አማራ ልጆቻቸውን በማደጎ ወስዶ በማሳደግና በጠባቂነት በመያዝ ብሎም ንብረታቸውን ጠባቂም በመሆን መከራከሩን ታሪክ መዝግቧል፥፥ አማራ ወዳጅ መሆኑን አስመስክሯል፥፥ አማራ በጅምላ ህዝብን ፈራጅ እንዳልሆነም አሳይቷል፥፥ አማራ ምጡቅ ረቂቅነቱን ሰው የጠፋ ቀን ሰው ሆኖ አስመስክሯል:: ኤርትራዊያኑ ኮዳ ይዘው በባስ ሲጫኑ “አማራ ነው እንጂ ወዳጅ አብሮ ከበላ የማይክድ” እያሉ በእንባ ተራጭተው የአውቶቢሶች ሞተር ተነስቶ ከአይነስኪጠፋ አማራው ቁሞ እያየ በእንባ እንደሸኛቸው ኤርትራዊያኑ እራሳቸው ህያዋን ምስክሮች ናቸው፥፥

እናም ዛሬ የግምቦት -1 መፍረስና በODF መካድ ለኤርትራ ትልቅ መልእክት ይሰዳል፥፥ ኤርትራ በአካባቢው ላይ ሚና እየተጫወቱ መቀጠል ካሻት አሁን ባስቸኳይ ማድረግ ያለባት አንዱና ዋናው ግምቦት -1 ከአገሯ ማባረርና ግልፅ ጋዜጣዊ መግለጫ መስጠት ሲሆን ኦሮሞው ሀይል ከድቶ አገር ቤት መግባትና በድብብቆሽ ወደ ስልጣን መምጣት ከኤርትራዊያኑ እጣ ፈንታ አንፃር ፋይዳው ምንም ከመሆን ባሻገር ኤርትራን ሚና እንዳትጫወትና ከጥቅም ውጭ ስለሚያደርጋት በቶሎ የጠላቴ ጠላት ወዳጄ ነው በሚለው ህሳቤ አንድ ትልቅ እርምጃን ደፋር በመራመጅ ከጥላቻው በላይ የአማራውንና የኤርትራውን ጉድኝት ማጥበቅ ግድ ይላታል፥፥ ይህ ባይሆን ኤርትራ በገዛ እጇ የመቃብሯን ጉድጓድ ትቆፍራለች:: እንደ ህዝብም እንደ አገር ትከስማለች:: የመክሰሙን ጉዞም ታፋጥናለች::

አዲስ ህይወት ይዞ ለዘመናት ለመሮጥ በስልጠና ላይ ያለው ፈርጣማው የአማራን ፖለቲካ ማጎልበት ለኤርትራ ለራሷ ህልውና ይበጃታል፥፥ ግምቦቴን ማባረሩዋን አውጃ ኤርትራ ያሉ አማራ ንቅናቄ ግንባርን በሰፊው በተጨባጭ ድጋፍ ለመስጠት ውሳኔ አድርጋ ይህን ይፋ በማድረግ የዘመናት ቁርሾን በዚህ ልትክስ ሲያስችላታል! ይህ የካሳ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ግን ከሁሉም በበለጠ አዋጭ የፖለቲካ ካርታ ነው፥፥ ወፍራም ካርታ! ጆከሩን ከአማራው ሀይል ጋር ይዛ በቀኝም በግራ መብላት ይችላሉ ሁለቱም ጎራዎች! እንዴት? አማራውን በዚህ መልክ ለመርዳት ኤርትራ ዝግጁ ከሆነች ከሁሉ በላይ በአካባቢው ላይ ፖለቲካዊ ሚና ተጫዋችነቷ ይቀጥላል:: ይህ ቅንጅት አማራው በድሉ ማግስት ለኤርትራ እነ ጤፍ ምርትን በተመጣጣኝ ዋጋ አቅርቦት እንደሚያደርግና ኤርትራም በምላሽ የወደብ ግልጋሎትን ለአማራው በተመጣጣኝ ዋጋ በማቅረብ የሁለቱን ህዝቦች ግንኙነት ማጠናከር ይቻላል፥፥ ዛሬ አገራቸው ለጉብኝት የሚሄዱ ኤርትራዊያን ምግብ እንጂ ልብስ እንዳይጭኑ የምናውቀው ነው ግን ይህንን ስምምነት በማድረግ ችግሩን መቅረፍ ይቻላል:: እነኝህ ሁለቱ ህዝቦች ከሌላው በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ማህበረሰቦች በተለየ የሚያመሳስላቸው ስነልቦና ባለቤት ናቸው ያውም ሁለቱም በራሳቸው የሚኮሩ ህዝቦች መሆናቸው ነው:: የትግሬውን አይነት ርካሽ ፖለቲካ በዚሁ በአማራውና በኤርትራዊያኑ ኩራት ለበስ ስነልቦና የተነሳ ሲበለጡበት ኖረዋል:: ወደፊት ግን በዚህ መልክ መቀጠል የለበትም ብዬ አምናለሁ:: ኩራት እራቱ ብንሆንም እራት ግቆመን መጋቢዎች መሆናችን መቀጠል የለበትም አይቀጥልምም!

ስለሆነም ኤርትራ ቀጣይ ሚና ተጫዋችነትና አገራዊ ህልውናዋ ብሎም ለአማራው ህልውና ቀጣይነት የሁለቱ አገራት ህዝቦች የወደፊት እጣ ፈንታ በዚህ ተሳስሯል። ይህንን ስልን ግን የአማራው ብሄርተኝነት ኤርትራ ባለ ጦር ይደገፋል ለማለት ሳይሆን ነገር ግን መሀላችን ላይ ያለ እኔ ብቻ የሚል እብሪተኛ ጠላት ወያኔን ለመክበብ ያመቻልና ነው። ለመክበብ ነው አይዞን። አማራ ብሄርተኝነት መሬት እንደያዘ በአገር ቤት ወስጥ ለውስጥ በህቡዕ መንቀሳቀሱን ይቀጥላል። ስር ነቀል ለውጥ በአፍሪቃ ቀንድ ላይ ለማምጣትና ተጨባጭ መረጋጋትን በመልካም ጉድኝነትና የንግድ፣ የልውውጥ ትምህርት ወዘተን በማዳበር ለአካባቢው ዋስትናን መስጠት ይቻላል፤ ይህንን ዋስትና ማምጣት የሚችሉት ሁለት ትልቅ ሀይሎች አማራውና ኤርትራው አብረው መስራት ከቻሉ ነው። የሁለቱ አብሮ መስራት ጠላትን ቀለበት ከመክተቱ ባሻገር ዘለቄታዊ የጥቅም ትስስር ስለሚኖር በህልናቸውና የወደፊት እጣ ፈንታቸው መቆራኘት የተነሳ የሚያስተማምን ለዘመናት የሚደጋገፍ መጣመርን መፍጠር ይቻላል። ከአማራው መጎዳኘት ይበልጡን ለአርትራዊያኑ የሚረዳበት ዋና ውና ብዙ ሊጠቀሱ የሚችሉ ጉድኝነት መካከል አማራው በኢትዮጵያ ውስጥ የሰብልና የእህል አቅራቦት ዋናው በመሆኑ ኤርትራ የዚህ ምርት ተጠቃሚነትን በተመጣጣኝ ዋጋ ስታገኝ አማራ ምርቱን ወደ ሌላ አገራት ለሸያጭ የሚያወጣበት መንገድና አሱም የሚያስፈልጉትን ቁሶች የሚያገኝበት ሁኔታ ይመቻቻል ማለት ነው። የስራንም እድል ከፋች ነው:: ሁለቱም በአያሌው ይጠቃቀማሉ ማለት ነው።

ይሄ ወርቅ የሆነ ታሪካዊ አጋጣሚ ነውና ሁለቱም አገራት (ሕዝቦች) በቶሎ መክሮ አካባቢውን ከአናሳ ጠባብ የትግሬው ቡድን ውጭ ማድረግ ግድ ይላል። የኦሮሞ መጎልበት ኤርትራን በጂኦ ፖለቲክሱ ከሚና ውጭ ተጽእኖ ፈጣሪነትን ይነፍጋል። ለአማራው የኦሮሞ ብሄርተኝነት መጎልበት ጥፋት ለመሆኑ አርባ ጉጉ ጀምሮ አስካሁን እስከ ትናንትናው ከናዝሬት ከገዛ ቀዬው መባረር ያለውን ጭፍጨፋ እያየነው ያለ ፋሺስታዊ ድርጊት ነው። የህልውናችን ቀጣይነት ችግር ውስጥ መግባት ያስተሳስረናል!

ይህ ጉዳይ ዛሬ ነገ ሳይባል በቶሎ በሁለቱም ህዝቦች ጥምር ቅንጅት ሊተገበር ይገባል።

ድል አማራ ህዝብ!

ሊዲያ ዘውዱ

መደራጀት ማለት ምን ማለት ነው 101

0

አማራ ሆይ መደራጀት ማለት ምን ማለት ነው? ምን ስንሆን ነው ተደራጀን የሚባለው? እነኝህ ጥያቄዎችን ስንመልስ የመደራጀት ትርጉሙ ይፈታልንና በቀላል ተግባራዊ ይሆናል:: መደራጀት ሂደት ነው:: ስልት ያለው ሂደት! መደራጀት እንዳያችሁት ላለፈው አራት አመት እንደምናደርገው ሁሉ መጀመሪያ ዋናው የማንቃት ስራ/ዘመቻ ነው እያደረግን ያለነው:: ህዝብ ሲነቃ ደግሞ ሰብሰብ ይላል ሊያወጋ:: በሩን ጥርም አድርጎ ዘግቶ ይመክራል:: ከዛም ጎበዝ አለቃውን ይሾማል:: ከዛ ከጎጃም፣ ጎንደር፣ ሸዋ፣ቤተ አማራ (ወሎ) ምስጥራዊ ድር ያደራል:: ዋሻ ዋሻውን በአራቱም ክፍላተ አገራት ጠግጥጎ ይይዛል:: በዱር ይማራል፣ ይመክራል:: በከተማ ያለውም በየስፍራው ሁለት ሶስት እየሆነ ይመክራል:: ማህበራዊ ድህረ ገፆችንም ይጠቀማል:: ከውስጥ እስከ ውጭ፣ ከዱር እስከ ዳያፕራው ድር ይምጋል:: ይያያዛል:: ሚዲያ ተጠቅሞ ሰፊ ማንቃት ስራውን ሌት ተቀን ሳይል ይቀጥላል:: በማንቃት ስራ ላይ አንድ አላማ ያስይዛል:: ታሰረ ተፈታ፣ ተያዘ ተገደለ፣ ልማቱ ቀጨጨ ገለመሌው ውስጥ ሳይገባ ስለሌላው ለማውራት ምንም ግዜ ሳይሰጥ እራስ ተኮር ትግል ያጧጡፋል:: ድሩን ያጠብቃል::

ትግሉን ሀ ብሎ ሲጀምር ከመሀሉ ያለውን ቅጥረኛ፣ ሎሌ፣ ሆድ አደር ባንዳ ባዳውን በማጥራት ስራውን ይጀምራል:: ውስጡን ሲያጠራ ከዱር ሆኖ ወጣቶችን የሚያሰለጥነው በፖለቲካም የሚቃኘው ሀይል በውድም በግድ ወደ ዱር አማራዊውን ያስገባል:: ወጣቱን ታዳጊ የአገር መሪ እና ጠባቂ ለማድረግ በፖለቲካ ያነቃል:: በአጭርና በረጅም ግዜ ያለውን አላማ በደንባድርጎ ያስጨብጣል::

አሁን ልጇ ዱር ያለ እናትም ሳትወድ በግድ ትነቃለች በአማራነቷልጇ ማንነቱን ሊያድን ሸፍቷልና:: ፀሎቷ ሁሉ “አማራን ነፃ አውጣልኝ” “ለጆቼ ድል ስጥልኝ” የሚል ይሆናል ማለት ነው:: ከሰማይም ከምድርም ሀይል ተቀናጀ ማለት ነው:: አባትም መሳሪያ ደብቆ ያስቀምጣል ይወለውላል ልጁ ሀይ ሲል ከዱር እሱ ከከተማ ሊያግዝ:: አ የትኛዋም አማራ እናት ማእከላዊው መንግስት ወርቅ ቢያፈስላት ልቧ ልጇ ያለበት ዱር ይቀራል:: ድጋፍ ተገኘ ማለት ነው:: እህትም ወድሟ ሲናፍቃት ዱር ትከተላለች:: ጓደኛዋ ሲዘምት ፍቅርም ያስገድዳል እንድትከተለው:: እሷም ብን ብላ ዱር:: ወንድሞችን ከመመገብ እስከ ጥበባዊ ምክር ብሎም በሰልፍ እስከማገዝ ትልቅ እገዛ ታደርጋለች ማለት ነው::

ከዛ አስተባባሪው ድምፅ ግፋ ሲል ጥቃት ከያቅጣጫው በመሰንዘር አማራዊ ምድርን ነፃ ለማውጣት በሽፍታ ስልት እያጠቁ ዋና ዋና ተቋማትና አውታሮች ላይ አደጋ በመጣል በመንግስት ወንበር ያለውን ወንበሩን ለማስለቀቅ አስገዳጅ ሆኖ ይታገላል:: እያለ ሁሉም አማራ ለአአንድ አማራ በሚል ይሰለፋል:: ትግሉም በድል ይጠናቀቃል:: አማራዊ አስተዳር አዋቅሮ አማራ ለአማራ በአማራ የሚለውን አሰራር በጊዮናዊ ሁሉን አቀፍነት የአማራ ብሄርተኝነት ባዲራውን ከፍ አድርጎ ይተክላል::

ትግል ብሎ ሰላም፣ ትግል ብሎ አዳራሽ የለም:: ታግሎ አሸንፎ ነው አዳራሽ የሚገባው!

ትግል ብሎ ዱር፣ ትግል ብሎ ማንቃት፣ ትግል ብሎ ብረት ነው ያለው::

ይቀጥላል…….

“የማያስተውል ህዝብ ይገለበጣል” (ሊዲያ ዘ-ጊዮን አማራ)

0

መብት ትርጉሙ ላልገባው ህዝብ አምባገነንነት መልሱ ነው::

መብት ለውጥ እያለ ዛሬ ሰው በዛሬይቱ ኢትዮጵያ የሚያራግበው መብትም ለውጥም ባልሆነ ነገር ነው:: መታሰሩ በግፍ ሆኖ መፈታቱ እንዴት መብት ይባላል? የተፈታኸው እዛው ምንም ሳታደርግ አንከብክቦ ወዳሰረህ ስርአት ውስጥ ነው ያው ምንም የፖሊሲም ይሁን ስርነቀል ብሎም በጥገናም የተሻሻለ ነገር ወደ ሌለው መብት የለሽ ስርአት ውስጥ ነው መልሰው የከተቱህ:: አሳን መልሶ በዛው በተበከለ ባህር ውስጥ እንደመክተት ያለ ነገር ነው::

እና ምንም ያየነው ለውጥ የለም:: ሰው ያላግባብ ታሰረ ያለምንም ምክኒያት በቶርች ተጠበሰ ከዛም ያለምንም አመክኒዮ ተፈታ:: ደስ እንዳለው አንድ ስርአት የሚያደርሰው ጭቆና ነው:: እኔ በራሴ ያለምንም ምክኒያት አስረውና ገርፈው ቢያስወጡኝ የወጣሁ ቀን የሚኖረኝ ስሜትና ንዴት በእስር ወቅት ከነበረው በአንዲት ኢንች አትለወጥም:: ሂደቱ በሙሉ ኢፍታዊና ጨቋኝ ኢ-ሰብአዊ ነውና!

ግን የዘመኑ ፖለቲካዊ “ፋሽን” ከአሜሪካን የተቀዳ በቀዳዳ ሱሪ ላይ አዲስ ጨርቅ የሚለጥፍ ሆኖ አንድ ተዋናይ ሰው ብቅ ብሏል:: ከአሜርካን ያላቅም መንጠራራት የተቀዳ State dinner እና ሜዳል መሸላለም የጀመረው የአብይ/ወያኔ አስተዳደር የዶናልድን ስታይል በኦባማ ለዘብተኛ ንግግር አዳቅሎ በማንነት ቀውስ ራስሮ አገሩንም አብሮ እያቃወሰው ይገኛል::

በምገኝበት አገረ አሜሪካን ቦራክ ኦባማንም ሆነህ ዶናልድንም ሆነህ ተሻግሮ ሬገንን ሆነህ ዘልቀህም ቡሽ ብሎም ክሊንተንን ሆነህ የምትላት አንድ ነገር አለች “Washington is corrupt” “ዋሽንግተን በጣም የተመሳቀለ ጉበኛ ነው” ” I will change Washington” ብለህ ነጥለህ ትመታለህ:: ሲስተሙን ያባቶች እያልክ አሰራር ላይ ብቻ ታተኩራለህ ምንም እንኳ አሰራሩን የወለደው ስር አት system ቢሆንም ቅሉ:: ልብ መባል ያለበት ህዝብ ሲስተሙ ይቀየር የሚል ነገር ጋር እንዳይመጣ ሲስተሙ ተማክሎ የሚሰራበትን ዋናውን ስፍራ ታማዋለህ:: አሰራር ላይ ትኩረት እንዲደረግ ብዙኃንን ታነሆልላለህ:: ወዲያውም “የለውጥ ሰው” (change agent) የሚል ታፔላ ታስለጥፋለህ ነሁላላውን ብዙኃኑንም ታሰልፋለህ “ለውጥ ለውጥ ለውጥ”…. ምን ይለወጥ ስትል? ምን አይነት ለውጥ? ስንል ያው በገሌ የሆነ ነገር ነው::……” thirty years of the same failed policy must change” ይቀጥላል ሰው ያጨበጭባል … ”by the people, for the people” rhetoric after rhetoric….. በማናለብኝነት ጥቁር በጠራራ ፀሀይ እየገደልክ By the people, for the people”…. የስርአትን ግማት አፍንጫ ይለምድና ሰው ይደነዝዛል::

ዛሬ ዶናልድን ለውጥ ያመጣል ብሎም የሚለው በተመሳሳይ ያው አንድ አይነት መነሁለል ሰለባ ሆኖ ነው:: ትራምፕ በስደተኞች ላይ ያደረገው አዲስ የሚመስለው ”immigrant family separation” ዲሞክራቶች በቢል ክሊንተን ግዜ ያሳለፉትን ህግ ነው ዛሬ ዶናልድ የሚተገብረው:: ከዛም ለጥቆ በኦባማ ሁለት ተርም ያሳለፉትን ይህ ህግ ነው ትራፕ ግፋ በለው የሚልበት ዛሬ:: ምክኒያቱም አንድ አይነት ሰዎች ሁለት ጎራ ከፍለው የተቧቀሱ መስለው ለአንድ አጀንዳ ስለሚሰሩ የሚሆነው ሁሉ ሁለቱም ዲሞክራቱም ሪፓብሊካኑ የመከሩበት ነው በጀርባ:: እናም ዛሬ የኛው አቢይ “ሙሰኞች ነን” “ሽብርተኞች ነን” እያለ ምክር ቤቱን እንደ Whitehouse ሲሰድበው ይውላል:: የተሰዳደቡ የተናቆሩ መስሎ ያንኑ አጀንዳ ግን ያስቀጥላል:: …. ያው ወያኔ ያሳለፈው ህግ አማራን ማጥፋት በሚል ዛሬም አማራ ይፈናቀላል:: አማራ ዛሬም ለፈፅሞ ጥፋት ተቀጥሮ አለ::

መብት ስለሌለ ሰው ታሰረ ተገደለ፣ በባዶ እጁ ለሰልፍ የወጣ በጥይት አረረ፣ በቶርቸር ስብእናው ተናጋ እና ዛሬ የእስረኛ መፈታቱ ወደ እዛው ነባር ስርአት ውስጥ መቀላቀሉ የሚያሳየው የበለጠ ያለብን አደጋ ነው የመብት ጥሰትና ማናለብኝነት:: እንዴት ህዝብ በጅምላ ያብዳል? ነገሩ ድሮም ህዝብ በጅምላ እንዳበደ ነው:: ጌታችንን “ስቀለው ስቀለው” እያሉ ሌባ በርባንን ያስፈታ ነው ህዝብ በኛ አልተጀመረምና ተፅናኑ! እንዳበደ ነው ብዙኃን! ጤነኛ ሆኖ አያቅም!

“የማያስተውል ህዝብ ይገለበጣል”
**************************************

“ሰላማዊ ድጋፍ ሰልፍ” እያለ ዛሬ ህዝብ የሚያብደው ምንም የታየው ነገር ኖሮ ሳይሆን የጩኸት ሰለባ ሆኖ ነው:: ብዙኃኑ አእምሮው የገደል ማሚቱነት ስራ ስለጀመረ የሚሰማውን እንጂ የሚያየውን አገናዝቦ ሊረዳ አልቻለም:: ለምን? ማስተዋሉን ጆሮ በመስጠት ስላስነጠቀ ነው:: ብዙኃን መገናኛው ለሚያወራው ካላጨበጨበ ብቸኝነት ይሰማዋልና ነው:: ዋሽቶ አጀብ ቢያበዛ ስለሚመርጥ ወዳጅነቱን በውሸት መሰረት ላይ ያደርጋል:: በውሸት ላይ ውሸት መደረብ ግድ እያለ ይሄዳል አሁን መቃወም መሰረት መነቅነቅ ስለሚሆን ዝምታን መደበቂያ ያደርጋል::

በሰልፍ ሊወጣ ያኮበኮበው ወዶ ገብ ደጋፊ “ዲሞክራሲን ለማስቀጠል” “ጥገናዊ ለውጡን” በመደገፍ ነው:: ልብ ሊባል የሚገባው እዚህ ጋር ላስቀጥል የሚለው ዲሞክራሲም ሆነ መብት የሌለ መብትና ዲሞክራሲ ነው:: በኢ-ፍታዊነት አስሮ በኢ-ፍታዊነት እና አባገነንነት ያሰሩትን መፍታት ያለምንም ካሳና ይህንን አይነት ኢፍታዊነት ያደረሱ አካሎች በስልጣን እርከናቸው ላይ እንደተቀመጡና አገር በሚያሽከረክሩበት ሁኔታ ነው ያለው ህዝብ ግን ለውጥ የመጣ መስሎታል:: የለውጥ መሲህ አድርገው ያመጡት ሰው እንዲህ ያለውን ቲያትር የሚተውን ሰው ነው:: ለውጥ ሳይመጣ ልጠግን ብሎ ድጋፍ ሊሰጥ የሚወጣ ያበደ ብዙኃን ሆነን በጅምላ አብደን በጅምላ ብንሰለፍ ምን ይገርማል?! “አብይ ጋር አብሬ እቆማለሁ” የሚለው ህዝብ በተደረገለት ንግግር ልቡ እንደ ሰም የቀለጠበት ብዙኃን ዝግጁነቱ ለአምባገነን ነው:: ገና የመብት ትርጉም በኤለመንተሪ ደረጃ ያልተረዳ ህዝብ ነን:: ለውጥ ምን እንደሆን አናውቅም::

ትንሽ (remotely) ለለውጥ ዝግጁ ብንሆን ኖሮ አብይን “ግዜ እንስጥ” እንደምትሉት ግዜ ሰጥታችሁ እግር በእግር የሚደርገውን በሚዛን ላይ በማስቀመጥ በሂደቱ ውስጥ እንደ ክብደቱ ነገሮችን እየመዘኑ በጠነከረ ክሪቲክስ አቅጣጫ ማስያዝም በተቻለ ነበር:: ከአሁኑ አብይን ትናገሩና ዋ እየተባለ ማስፈራራት ተጀምሯል:: በግድ ሰልፍ ውጡም እየተባሉ ማስፈራሪያ እየተላከባቸው ያሉ ብዙዎች አሉ:: ይሄ አንባገነን ለማንገስ የሚደረግ ጉዞ እንጂ ሌላ አይደለም::

ሲጀመር ወደ ስልጣን እንኳ የመጣው በመመረጥ አይደለም:: ህዝቡ ግን የመረጠው ያህል ነው ድጋፍ የሚያሳየው:: በዚህ ሂደት ምርጫ የሰጠው አንድ አካል ብቻ ነው ያም ህውሀት ነው:: በድጋሚ:- አብይን መርጦ አምጥቶ የሾመው ህውሀት ነው!

እና ሳትመርጥ የመረጥክ የመሰለህ ነሆለሉ ህዝብ ሆይ፥ ሳትጠየቅ የተጠየቅህና ባንተ ውዴታና ፍቃድ የተሾመልህ የምታስመስል ከርታታ ብኩኑ ሆይ ከእንቅልፍህ የመንቂያ ሰአት አልፏል:: ስትነቃ ሰንሰለቱ መልሶ ቀውሮ ያስተኛሀል::

ባድሜን በዚህ እየሰጠ በዛ ሱማሌ ጋር integrate እናድርግ ሲል የሚያቧችር ህዝብ እኛ ብቻ ነን:: ሶማሌዎች በድህረ ገፆች የሚፅፉትን ላየ ከነሱም የህሊና ንቃታችን ታች መሆኑን ይሳበቃል:: እስኪ አንብቡ ሶማሌውና ግብፅ ወጣቶች የሚፅፉትን አንዳንዴ… ሶማሊ እራሷ ሶስት ቦታ ተበጣጥሳ የምትይዝ የምጨብጠው ባጣች ሰአት ኢንቲግሬት አድርገን ገለመሌ በሚል የህፃን ወሬ ይደለላል የኛ ህዝብ እነሱ ግን እንዲህ አደጋ ላይ ተጥደው እንኳ የአብይን ጉብኝት “ምን ፍለጋ ነው” የመጣብን በማለት ሲያጥላሉና ሲያራክሱ አንበናል:: የለበሳትን የዚያድባሬን ካኪ እንኳ ሳይቀር ተፀይፈው “ለምን በአገሩ ደንብ ሱፉን ለብሶ አይመጣም” ነው ያሉት:: አጉል መተሻሸቱ unappetizing ሆኖባቸው ቅፍፍ እንዳላቸው ከብዙኃን መገናኛ ላይ ባሰፈሩዋቸው መልእክቶች ለማንበብ ችያለሁ:: እንደኛ ያለ በግ ህዝብ የትም ላገኝ አልቻልኩም:: ከሱማሌ ኃላ ተሰልፈናል በንቃተ ህሊናችን willing ignorants ነንና! የግብፅም ወጣት መሳቂያ አድርጎት ነው የከረመው የአብይን ጉብኝት:: ነፃ ናቸዋ! የራሳቸው ወንድሞች ለምን ሀሳብ አንፀባረቃችሁ በሚል አይዘምቱባቸውማ:: ነፃነትን እየተለማመዱ እየኮመቱ በመሰላቸው መንገድ ፖለቲካው ያበጥራሉ:: ጥሩም የሆነ የፖለቲካ ቅኝት አላቸው:: ወደ እኛ ስንመጣ ወይ ለግምቦት -1 ቲፎዞ ነው ወይንም ለወያኔ ያደረ ነው አሊያም የአብይ (ወያኔ) አራጋቢ ነው…. ከዚህ የወጣ አስተያየት ያለው ሰው እንዳበደ ውሻ አባረን ካልነከስን ትላላችሁ::

እናም ዞምቢ ሆኖ መቀጠል ቢያሻህ አምባገነንህን ሹም በላይህ:: ትንሽም ቢሆን መንቃት ከቻልክ ደግሞ በኤሊ ፍጥነትም ቢሆን የነፃነት ጎዳናን መጀመር ተስፋ ይኖረዋል::

ባለማስተዋል እንደቂጣ ሰባ ግዜ ተገለባበጥክ:: አይበቃህም? እንቅልፍ ሲበዛ ሞት እኮ ነው?! ትንሽ ንቃና ትንሽ እስኪ ኑር ለዘላለም ከማሸለብ በፊት? ሞክረው እስኪ?

ድንበር የለሹ ግብይት፥ ቪዛ የለሹ ጉብኝት

1

ትልቁ ቅዠት የትግሬ ህዝብ እንዲያምነው የተደረገው ደርግን ገርስሰው ስልጣን በመጋደል እንዳገኙ እንዲያምኑ መደረጋቸው ነው:: ስልጣን በውጭ ሀይሎች ተሰጥቶዋቸው እንደተቆናጠጡትና ሰጪው በቃ ሲል ስልጣን ላይ ለመቆየት ለአንድ ቀን ምንም አይነት ሀይል ብቃት እንደሌላቸው የሚያወቁ አይመስልም::

እነሱ ብቻ ሳይሆኑ በዚህ ቅዠት ዋዣቂ ብዙኃኑም ጭምር ይህንን የተረዳና የተገነዘበ አይመስልም:: ስልጣን በውጭ ሀይሎች ድጋፍ መከዳ ካደረገ ዘመን የለውም::

ሀይለስላሴ በእንግሊዝ ምርኩዝ፥ ደርግ በራሻያ መከዳነት፥ ወያኔ በአሜሪካን ከዘራነት ስልጣን ላይ እንደቆዩ ማወቅ እየተካኃደ ያለውን የሰሞኑን ድራማ ለመከታተልና ጉዞ ወዴት እያመራ እንዳለ ለመረዳት ይበጀናል::

አሜሪካኖች ጵወዛ ላይ ናቸው:: በአገራችን ፖለቲካ ውስጥ እንዲህ አይነት በፍጥነት ተለዋዋጭ ነገሮች ሲበዙ በስልጣን ግርግር በ60ዎቹ ብሎም በ83 እንደሆነው ሁሉ ዛሬም ዋና የሆኑና የአገራችንን የወደፊት ጉዞ አቅጣጫ ቀያሽና ወሳኝ የሆኑ ነገሮች ይከናወናሉ:: አሁን አብይን በአክተርነት አወዛዋዡ የውጪው የማይታዩ እጆች የከፋው ለመጨረሻው መጨረሻ እያሰናዳን ያለ ነው፤ ይሄውም ኢትዮጵያን denationalize የማድረግ ሂደት privatisation በሚል ስልት ታክኮ መጥቷል::

ካፒታሊስት አይደለም፥ ሊብራል ኢኮኖሚም አይደለም፥ ሶሻሊዝምም አይደለም፥ ናሽናሊዝምም አይደለም፥ ፌደራሊዝምም አይሆንም …. ይህ ወገኖች ግሎባሊዝም ነው:: ድንበር የለሹ ግብይት፥ ቪዛ የለሹ ጉብኝት፥ ገንዘብ በአብላጫ ለያዘ ብቻ የሚከፈት በር ይሆናል:: ዲናሩን ካሳየ ናይጄሪያ ዋና ዋና ንግድ አውታሮችን እንደ real State ያሉትን ይቆጣጠራል አገርህ ላይ:: አንተ ቺስታው (በንፅፅር ነው ይህንን ስል:: ለምሳሌ የዲ ኤች ገዳ ባለቤት የነበሩ ባንድ ወቅት በምንም መልኩ በንግድ ዘርፍ ውስጥ ከነአልሙዲንና ህውሀታዊያን መፎካከር ስያቅታቸው “ድሀ እዚህች አገር ላይ እንዴት ነው የሚኖረው” እንዳሉት ያለ ችስትነት ነው የማወራው፤ ገንዘብ ያለው ችስትነት፥ ወደ ገንዘብ የለሽ ሊያሽቆለቁል ቁልቁል የተጣደ ቺስትነት) እናም real stateቱ ሲጠናቀቅ ለፈለገውና ጫን ያለ ረብጣ ላሳየው ይሰጣል:: ያ ደግሞ ጋናዊ ወይንም አረብ ይሆን ይሆናል:: እንደነኒዮርክ “አዲሶቹ ከተሞች” አዲሳባ ገንዘብ ለያዘ የግዜው ሰው/ሮቦት የማንም መናኸሪያ ትሆናለች ማለት ነው:: ሲለጥቅም ኢትይዮጵያ! አንተ ኑሮው እንደ ጣፊያ ስጋ ሙቀቱ ኩምትር ሲያደርግህ ለቀህ ርቀህ ከከተማ ጎጆ ትቀልሳለህ ሪል ስቴቱና መንገዱ በመስፋት መስፋፋት ወዳለህበት እስኪደርስ:: የዶሮ እንቅልፍ ይሆናል እንቅልፍ:: ያለቪዛ ሰርቆም ይሁን ገሎ ብር የያዘ ከተማህን ለመጎብኘት ይመጣል:: ይህ ምን ማለት ነው? ሲብራራ እነሲንጋፖርን በsex destination እናስከነዳለን ማለት ነው:: ያገርህ ሴት ልጅ ባይን ቂጥ ታይሀለች ያኔ:: ድቅልቅሎች የወደፊቷ ”cosmopolitan” አዲስ አበቤዎች ልጆች ይሆናሉ ያኔ ጉሮ ወሸባዬህ ወደ ጓሮ መዋያዬ ይሆናል የአገርህ ዜማ!

ዛሬ ምንም ባልተለወጠ ለውጥ ሰልፍ መሰለፍ ስለቻልክና አለአግባብ የታሰሩ ሰዎች ስለተፈቱ ይህንን ከለውጥ ቆጥረህ ልደመር ያልክ ካልኩሌሽን ማሽኑ በደንብ ሊደምርህ ተዘጋጅቷል:: አንተ በዜሮ ቁጥርነት ብቻ ነው የምታገለግለው subservient ሞድ ላይ ተለውጠህ you’ll function at a servitude level, nothing more nothing less.

አንተ የምትተኛ ንቃ! አለም አንድ መንደር ነች እያልክ ስትለፍፍ የቆጡን ልታወርድ ስትንጠራራ የብብትህ እንዳያመልጥህ! ንቃና ይህንን አለም ባንድ እንዝርት ለማሾር ለሚመጣው ስርአት እንቅፋት አቁም! እንቅፋት ሁን! “የእንቅፋት ድንጋይን በፂሆን አኖራለሁ” እንደሚል ቃሉ ማስቆም ባትችል እንኳ እንቅፋት ሁንበት- እምብየው በል!

POPULAR POSTS

MY FAVORITES

I'M SOCIAL

233,440FansLike
0FollowersFollow
68,556FollowersFollow
0SubscribersSubscribe